REACH - az európai vegyi rendelet

A REACH a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozó európai rendeletét jelenti. Célja, hogy biztosítsa az emberek és a környezet magas szintű védelmét.

Általános információk a REACH-ről

Az Európai Vegyi anyag-rendelet 2007-ben lépett hatályba. A REACH a vegyi anyagok (chemicals) regisztrálására (registration), értékelésére ( evaluation), engedélyezésére (authorisation) és korlátozására (restriction) vonatkozó rendelet rövidítése. A rendelet világszerte az egyik legszigorúbb kémiai szabályozás.

Ha Európában az anyagokat legalább évi egy tonna mennyiségben gyártják vagy használják, a REACH-rendelet hatálybalépése óta az Európai Vegyi anyag-ügynökségnél (ECHA) regisztrálni kell, melynek székhelye a finn fővárosban, Helsinkiben található. Alapvetően a REACH minden, az EU-ban gyártott vagy használt vegyi anyagra vonatkozik, beleértve a keverékekben vagy termékekben lévő anyagokat is.

A REACH szigorú előírásokat követel meg, amikor az anyagokat különösen veszélyesnek minősítik: Ekkor különleges engedélyt adnak a gyártásra vagy felhasználásra – vagy az anyag kezelése ennek megfelelően korlátozott.

A különösen aggodalomra okot adó vegyi anyagok:

  • Rákkeltő anyagok
  • Mutagén anyagok
  • Reprotoxikus anyagok
  • Olyan anyagok, amelyek nem bomlanak le a környezetben, felhalmozódnak emberekben és állatokban, illetve mérgezőek
  • Olyan anyagok, amelyek nem bomlanak le a környezetben, felhalmozódnak emberekben és állatokban, amelyek valószínűleg, de még nem bizonyíthatóan mérgezőek.

Hasonlóan veszélyes hatású anyagok (például hormonális hatás miatt)

REACH: A vállalatok felelőssége a vegyi anyagok kezelésében

A régi vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok értelmében a hatóságok feladata volt a vegyi anyagok kezelésének biztonsági ellenőrzése. Ez gyakran információs és biztonsági hiányosságokat, valamint hosszú és nehézkes eljárásokat eredményezett. A REACH-rendelet most megköveteli a gyártóktól, az importőröktől és a felhasználóktól, hogy saját maguk regisztrálják vegyszereiket, és biztonságos használatért maguk legyenek felelősek. Az anyagok által okozott kockázatokat a gyártóknak és a felhasználóknak maguknak kell értékelni, ha a gyártott vagy importált mennyiség legalább évi tíz tonna. A következő érvényes: „Nincs adat - nincs piac”: Ha egy vegyi anyagot nem előírásszerűen regisztráltak, azt nem szabad használni.

A hatóságok értékelik a vállalatok regisztrációját. Bizonyos vegyi anyagok esetén megvizsgálják, hogy különösen aggodalomra okot adó jellemzőkkel rendelkeznek-e, és veszélyt jelentenek-e az emberekre vagy a környezetre. Alapvetően nem létezik uniós engedélyezési követelmény a vegyi anyagok tekintetében: Alapvetően általános tilalom van érvényben, amely alól az ECHA (az Európai Vegyi anyag-ügynökség) felmentést adhat. A gyártónak vagy a felhasználónak be kell mutatnia, hogy képes kezelni a vegyi anyagokkal járó kockázatokat, vagy hogy a haszon nagyobb, mint az adott kockázat.

A vegyi anyagokat osztályozzák és felcímkézik. Erre vonatkozik a 1272/2008 sz. EK CLP rendelet, amely 2009-ben lépett hatályba. 

Miért a REACH?

Számos jó oka van az Európai Vegyi anyagokra vonatkozó rendeletnek, a REACH-nek:

  • A REACH-t vegyi anyagokra vonatkozó rendeletként fogadták el annak érdekében, hogy az emberi egészséget és a környezetet meg lehessen védeni a vegyi anyagok által okozott kockázatoktól. Az olyan vegyi anyagok gyártására és használatára vonatkozó korlátozások és tilalmak, amelyek kockázatát nem lehet ellenőrizni, megakadályozzák az előre nem várható kockázatokat. Hosszú távon a legveszélyesebb vegyi anyagokat kevésbé veszélyes anyagokkal kell helyettesíteni.
  • Ugyanakkor a REACH célja az európai uniós vegyipar versenyképességének növelése.
  • A REACH alternatív módszereket is támogat az anyagok káros hatásainak megállapításához az állatkísérletek csökkentése érdekében.

A REACH célja a meglévő vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok egységesítése és a felelősségek szakszerűbb elosztása. Végül, de nem utolsósorban, az új európai vegyi anyagokra vonatkozó rendelet az ellátási láncban jobb kommunikációt is biztosít, valamint azt, hogy az ellátási lánc valamennyi szereplője tájékozottabb legyen az általuk használt anyagok tulajdonságairól.